Pro koho regresní terapie není vhodná

Tato terapie není vhodná pro několik skupin osob. Jednou z nich jsou těhotné ženy. Je to z toho důvodu, že dítě prochází traumata společně s matkou. Jsou sice metody a možnosti, jak lze zabezpečit i toto, ale běžně se s těhotnými ženami nepracuje.

Druhou skupinou jsou osoby pod vlivem alkoholu, drog, psychofarmak, včetně léků na utišení bolesti. Tyto látky ovlivňují činnost mozku a psychiky a zároveň psychiku utlumují. V některých případech by bylo možné pracovat i s těmito lidmi, ale jednalo by se o terapii velice zdlouhavou s velmi malým výsledným efektem.

Třetí skupinou osob, se kterou se převážně nepracuje, jsou osoby s nemocným srdcem, nepravidelným tepem a vysokým tlakem. Během sezení klient prochází zásadními traumaty v jeho minulosti a nikdy nelze dopředu odhadnout, jak silně na něj bude trauma působit a jak na toto působení jeho organismus zareaguje.

Běžně žádné riziko při použití této terapie nehrozí. Při procházení traumaty se vždy vyskytují potíže ve snesitelné úrovni, která je zároveň vždy s nižší intenzitou, než s jakou traumata proběhla v minulosti, do které se klient vrací.