Co je možné hlubinnou regresní terapií řešit?

Touto metodou je prakticky možné řešit téměř všechny potíže, které mají psychosomatické příčiny. Jedná se často o:

Možností použití je opravdu hodně, často mnohem více, než si dokážeme uvědomit.

I regresní terapie má své určité hranice. Není možné s ní řešit situace, kdy již došlo k fyzickému poškození části těla nebo orgánu. Pokud například chcete řešit potíže se sluchem, ale již došlo k odumření části buněk, které jsou pro fungování sluchu nezbytné, pomocí této terapie sluch není možné zlepšit. Je ale možné stav stabilizovat tak, aby k dalšímu vymírání těchto buněk již nedocházelo.