O mně

Asi 20 let jsem pracovala v účetnictví a daních. Posledních 5 let už s velkým přemáháním a pomalu jsem přemýšlela, jakým směrem se zaměřit dál. Zvolila jsem poradenství pro výživu.

Nebylo to tak od věci. Přibližně od roku 2007 jsem vegetarián a od roku 2009 mám diagnostikovanou celiakii. I kdybych nechtěla, musela jsem se již od té doby o stravování zajímat mnohem více, než je běžné. A v roce 2013 mi přibyla i nesnášenlivost mléka. Tato zajímavá kombinace vyloučených potravin již nutí k přemýšlení, jak se „zbytkem“ potravin vystačit a zůstat zdravá. A když už něco studuji, chci znát řadu souvislostí abych se v oboru uměla orientovat i v jiných situacích, které mohou nastat.

Protože mne stravování postupně začalo bavit a nesmírně zajímat, rozhodla jsem se vystudovat rekvalifikační kurz poradenství pro výživu. Hledala jsem takový, kde by byla i výuka základů tradiční čínské medicíny. Jejich pojetí vlivu stravování na člověka je mnohem širší a komplexnější než západní. Můj certifikát z tohoto kurzu je zde:

Už během rekvalifiakčního kurzu mi bylo jasné, že se učíme pouze základy všeho. Pro svoji praxi a možnost zodpovědného poradenství dalším lidem jsem potřebovala jít více do hloubky. To se mi podařilo v půlročním kurzu Poradenství pro výživu a suplementaci od kurzů ATAC, který připravuje a přednáší Mgr. Martin Jelínek. A můj další certifikát je zde i s fotkou s panem Jelínkem:

V březnu 2016 jsem si otevřela firmu Empatie a pochopení a začala s praxí i na dalších osobách než na rodině. Některé ohlasy si můžete přečíst v referencích. Studovat jsem nepřestala. Jen už si literaturu pro studium hledám sama a sama si ověřuji, zda je pravda, o čem čtu. Čas od času stále dělám různé pokusy související se stravou – samozřejmě na sobě.

Na konci roku 2016 jsem se zúčastnila 2 měsíční stáže studia tradiční čínské medicíny na pekingské universitě tradiční čínské medicíny v Číně. Tato univerzita je nejstarší a nejprestižnější univerzita TČM v Číně a zároveň ve světě. Projekt byl hrazený čínskou vládou a jsem nesmírně vděčná za příležitost se stáže zúčastnit. Látku nám vykládali nejzkušenější lékaři TČM v zemi, uváděli mnoho příkladů z praxe, mnoho věcí jsme si mohli sami vyzkoušet. Posledních 14 jsme strávili v nemocnici TČM, kde jsme pozorovali práci lékařů a měli jsme možnost s nimi cokoliv zkonzultovat. Některé techniky jsme, v případě zájmu, směli zkoušet na pacientech.

Tato stáž mi otevřela oči v postoji Číňanů k filosofii fungování světa, přístupu ke zdraví a léčení, používání TČM v jejich běžných životech i v době nemoci a hlavně fungování TČM jako takové. Číňané, než se stanou lékaři TČM, musí absolvovat 5 leté studium univerzity, potom 5 let pracují jako asistent u některého z mistrů TČM, pak 2 – 3 roky pracují sice samostatně ale pod dozorem některého ze zkušených lékařů a teprve potom mohou začít léčit zcela samostatně. Kvalita našich českých léčitelů TČM je tedy někde úplně jinde. Přesto i oni mívají velmi dobré výsledky. Je to, podle mne, dané svým způsobem jednoduchými základy filosofie TČM. Na ty se potom nabalují další detaily a možnosti léčení, které jsou důmyslnější, ale jejich působení je zároveň mnohem komplexnější a lékař musí být při jejich používání mnohem znalejší, zkušenější a opatrnější. Zajímavé je, že v Číně je mnoho škol (způsobů) používání TČM a v podstatě každý lékař používá jiné postupy a má k léčení podle TČM jiný přístup. Přesto se nedá říct, že by některý přístup byl lepší nebo horší. Koexistují vedle sebe velmi dobře a všechny mohou být velmi efektivní.
Tím samozřejmě své studium nekončím. Vše okolo stravování je nesmírně zajímavé a v praxi zábavné. Také se stále objevují nové a překvapující poznatky z výzkumů. A stále je a bude možné rozklíčovávat zveřejňované informace o potravinách a jejich vlivu na zdraví, zda zahrnují všechny aspekty nebo jsou jen účelově směrované, třeba pro podporu prodeje. A samozřejmě mnoho podnětů pro studium mám i od svých klientů.S regresní terapií jsem se poprvé setkala ve 21 letech. Dostala jsem knížku o ní, kterou jsem zhltla a uvědomila si, jak myšlenky v ní uvedené souzní s mojí filosofií. Uvědomila jsem si, že když budu své zdraví řešit alternativně bez lékařů, bude to právě tímto způsobem.

Ta chvíle nastala o mnoho let později, v roce 2009. Regresní terapie mi úplně změnila život, samozřejmě k lepšímu.

Další pokračování bylo velmi logické. Nechtěla jsem pouze občas řešit zdravotní potíže na sezeních a platit za ně. Chtěla jsem vědět, jak to funguje, dostat se mezi lidi, kteří ji mezi sebou využívají a využívat ji společně s nimi pro mne i pro ně. Přihlásila jsem se na kurz základů a pak i pokračování, začala jsem spolupracovat s jinými regresními terapeuty. Zjistila jsem, že principy regresní terapie je možné využít na neuvěřitelné množství věci, situací a problémů, ne jen pro „zbavení se“ fyzických potíží.

Od té doby jsem si zopakovala kurzy ještě mnohokrát a vždy se dozvěděla něco nového a zkusila zpracovávat rozličné situace. Platí totiž, že nikdy nevstoupíš do téže řeky. Každý kurz, i když je plán výuky shodný, je totiž jiný a neopakovatelný.

Od práce s osobami, které prošly kurzem, je už pak jen krůček k práci i s ostatními. A pocit klienta i auditora po úspěšné regresní terapii je naprosto úžasný a motivující k další práci, i na sobě.