Stravovací plán a vzorový jídelníček

Při přípravě stravovacího plánu zohledňuji informace získané pomocí diagnostiky dle TČM a z přístroje Tanita a informace získané od klienta při pohovoru. Zhodnotím jeho potíže a cíle, kterých prioritně chce dosáhnout a na tomto základě vytvořím doporučení postupu jak cíle dosáhnout.

Doporučení se bude týkat úpravy stravy klienta jednak na základě znalostí západních principů, jednak z pohledu východních zkušeností. Doporučení bude v délce několika stran textu (cca 10 – 20) a vzorový 3-denní jídelníček. Doporučení předám do 1 týdne od vstupní konzultace v elektronické podobě. Zároveň si spolu domluvíme schůzku, kde klientovi vše vysvětlím a dám mu příležitost pro jeho dotazy a připomínky.

Obsah stravovacího plánu

 1. Text se bude týkat základních vysvětlení klientových jednotlivých zdravotních potíží – jejich hlavní charakteristiku, které potraviny by s nimi mohly pomoci a které je zhoršují.

 2. Bude také obsahovat mnou navržený postup jak cíle za daných podmínek dosáhnout

 3. Postup jednotlivých kroků

 4. Informace, které klientovi pomohou se začít ve zdravém stravování orientovat. Z informací pro klienta vyberu ty, které se budou týkat jeho konkrétní situace a cíle

 5. Vypočítám pro něj optimální množství přijímané energie a jednotlivých živin. Nicméně po klientech nebudu požadovat, aby si jednotlivé suroviny a potraviny vážili a tyto údaje zapisovali. To je podle mne cesta, kterou nikdo nemůže dlouhodobě dodržovat. Mnou zjištěné údaje jsou pro mne i pro klienta informací, která nám pomůže přiblížit se ideálu a zhodnotit jeho současný stravovací režim z tohoto pohledu.

 6. Při sestavování vzorového jídelníčku beru ohled i na charakteristiky vlivu jednotlivých potravin tak, jak je chápe tradiční čínská medicína. Jedná se o:
  1. vliv na působení acidobazického vnitřního prostředí těla,
  2. termický efekt (ochlazující x zahřívací) působení jednotlivých surovin v těle
  3. antagonistické hlavní síly působící v čínské medicíně – Jin a Jang.

Základy všech těchto vlivů ve svém doporučení vysvětlím. Také uvedu, jak konkrétně by klient měl tyto vlivy využívat ve svém běžném stravování.

 1. Pro klienta doporučené potraviny, které budou zohledňovat všechny výše uvedené oblasti (zdravotní potíže, poznatky západních vědců v oboru zdravé výživy i další působení potravin podle TČM s ohledem na provedenou pohledovou diagnostiku z hlediska TČM).

 2. Soupis potravin, které jsou pro klienta nevhodné a jejichž množství by ve svém stravováním měl snižovat na minimum. Zároveň mu poradím, čím tyto potraviny zdravě nahradit.

Při sestavování doporučení ke stravování beru ohled i na klientovu konkrétní situaci a možnosti připravovat si pokrmy sám nebo nutnost využívat stravovacích zařízení. Zároveň se snažím ze začátku co nejvíce se přiblížit klientovým zvyklostem a chutím, v rámci zdravého stravování. Pokud chceme zharmonizovat vliv stravy na organismus, není dobré uskutečňovat prudké změny, ale stravovací návyky postupně upravovat, aby si na změny organismus postupně zvykal. To pomůže i klientovi nenásilně změnit svůj přístup k novému způsobu stravování a udržet si ho i po ukončení spolupráce se mnou.

Vzorový jídelníček

 1. Bude vyvážený z hlediska příjmu a výdeje energie
 2. Bude mít vyvážený poměr jednotlivých živin
 3. Výsledná hodnota glykemického indexu bude odpovídat individuálním potřebám klienta
 4. Bude vyvážený ze stránky acidobazického působení
 5. Termický efekt a působení sil JIN a JANG bude odpovídat individuálním potřebám klienta