Jak spolupráce probíhá – rámcový popis

Služby poskytuji formou individuálních konzultací.

Mým cílem je na dalších konzultacích a pomocí mých poznámek ke klientovu průběžnému stravování klienta postupně naučit, jak si pro něj správně jídelníček sestavit a dodržet. Protože vím, že zvyk je železná košile a většina z nás nemá ráda náhlé a velké změny, volím postupné kroky při úpravě jeho stravovacího režimu. Tím je sice postup dosažení cíle pomalejší, zato má trvalejší výsledky. Během konzultací se klient postupně naučí na co si dávat pozor.

Během spolupráce si jídelníček bude klient sestavovat sám, podle svých chuťových preferencí, zvyků a aktuálních potřeb, samozřejmě s postupnými obměnami, tak aby zvolený cíl dosáhl. Prakticky si tak vyzkouší, jak svůj jídelníček měnit a jak na něj a jeho tělo změny působí. Po celou dobu samozřejmě bude mít moji plnou podporu. V prvním jednom až dvou měsících mi každý týden zašle svůj jídelníček s přehledem jeho stravování. Zkonzultujeme spolu, jak na něj tyto změny působí. Já mu pak sdělím svá doporučení, jak postupovat dál, na co se zaměřit, na co být opatrný a čemu se vyhnout. V pozdější spolupráci si domluvíme další konzultace individuálně na základě potřeby. Vždy to bude minimálně 1x v měsíci.