O tradiční čínské medicíně

Tradiční čínská medicína se vyvíjela stovky let. Vychází z poznatků Ájurvédy a filosofie taoismu. Jejím hlavním cílem je prevence a harmonizace našeho zdraví a života. Je založena na trojím působení:

  1. Energie čchi
  2. Působení tendencí JIN a JAN
  3. Působení pěti elementů (dřevo, oheň, země, kov, voda)

1. Energie čchi

Čchi označuje v tradičním čínském pojetí světa základní energii, vitální sílu. V čchi jsou jinová a jangová složka promíšené, homogenní.

Čchi v lidském těle pochází ze dvou zdrojů. Část je vrozená a je uložená v ledvinách. Druhá je získaná z potravy a vzduchu, který dýcháme. Čtyři hlavní charakteristiky čchi jsou kvantita, kvalita, rovnováha a proud

Energie čchi v těle neustále cirkuluje v tzv. meridiánech. Její kvalita i množství se mění dle denní doby, věku, ročního období, stavu mysli i dalších faktorů. Ve zdravém těle je oběh čchi nenarušený a poměr jin a jang je harmonický. Při stagnaci čchi je oběh narušen a může dojít až k nemoci.

2. Působení tendencí JIN a JANG

JIN a JANG působení jsou 2 protichůdné tendence, které nemohou jedna bez druhé existovat a promítají se do všech forem existence. Působí proti sobě a zároveň se doplňují. Díky jejich působení společně dosahují rovnováhy a snaží se ji udržet.

Jejich působení se stále mění, je v neustálém pohybu. Tím se mění i převaha jedné nebo druhé tendence ve všem. Jakákoliv akce jedné strany se automaticky promítne i na straně druhé a následně i na svém původci. Nabývá-li jeden převahu, druhý ztrácí a začne působit opačným směrem a tím převažovat poměr sil na svou stranu. Čím dále se převážení dostane od středového bodu rovnováhy, tím labilnější je rovnováha výchozí formy. Když je jedna z tendencí nadměrná, vzniká i extrémní působení tendence druhé, aby byla znovu nastolena rovnováha.

Rovnováha mezi jinovou a jangovou složkou a jejich kvalita určuje naše zdraví. Vyvážený jin – jang, energie čchi a působení pěti elementů nastavuje v těle harmonii, která udržuje naše zdraví. Nevyváženost těchto sil způsobuje náchylnost k nemocem.

3. Působení pěti elementů

Pět prvků (dřevo, oheň, země, kov, voda) představuje pět energetických kvalit, prapůvodních forem čchi. Patří ke stavebním jednotkám světa, jejichž vzájemným spolupůsobením vznikají všechny formy bytí. Tyto prvky jsou pouze projevem jinové a jangové složky čchi.

S každým elementem je propojena řada věcí a jevů, které k danému prvku přísluší a jsou od něj odvozeny. Existuje pět základních barev, chutí, působení v organismu, pocitů, emocí apod. Každý prvek má převažující vliv v určitém období v průběhu dne a roku.

V člověku se pět prvků projevuje prostřednictvím hlavních orgánů. Každému prvku je přiřazen jeden orgán s převahou JIN tendence a jeden orgán s přenahou JANG tendence. Každý orgán prostřednictvím své čchi přímo ovlivňuje stav a činnost určitých partií v těle. Pokud náš život není vyrovnaný, projevuje se to oslabením konkrétního orgánu a tím oslabením funkcí v těle, které s ním souvisí.

Jednotlivé prvky jsou propojeny a vzájemně se ovlivňují při jejich výkonech i v případech poruch. Jestliže dojde k přeplnění energií v jednom orgánu, automaticky tuto přebytečnou energii předává následujícímu orgánu a tím ho podporuje. Pokud se mu energie nedostává, snaží se ji doplnit pomocí mechanismu tlumení (únava) dráhou ovládání. Jestliže ani tak nezíská dostatek energie, bude se snažit o ni okrádat orgán předešlý (nemoc).

Vše, co se odehrává uvnitř, se nějakým způsobem projevuje i navenek. Pozorováním vnějších jevů můžeme určit stav vnitřních orgánů a tím pochopit příčinu nemoci.