Máš-li v duši zmatek,
chceš se zbavit vlivu matek,
strava tě ovládá víc než tušíš,
na posezení s Martou zjistíš.

Marta povzbudí tě úsměvem,
je klidná duše s nadhledem.
Na správnou cestu vkročíš s ní,
bude to vskutku noblesní.

Svědomí chceš zpytovat?
Rozhodně nebudeš litovat!
Jak stravovat se pro zdraví,
Marta ráda poradí.

Jaké služby poskytuji

Nabízím celostní a individuální přístup.

Na každého člověka působí mnoho vlivů z prostředí, ve kterém žije, např. emoční stres, množství a druh pohybové aktivity, životní prostředí, užívané léky. Společně se stravou tak ovlivňují jeho duševní pohodu a zdraví. Všechny tyto vlivy spolu úzce souvisí a nelze je proto řešit samostatně. Princip celostního přístupu je založený na zohlednění všech těchto faktorů jako rovnocenných vlivů ve svém působení. Stravu je nutné vidět jako jednu ze součástí těchto faktorů, proto při jejím výběru a nastavovaném režimu stravování je nutné přihlédnout i k výše uvedeným hlediskům.

Poskytuji spektrum vzájemně se doplňujících služeb. Řešení potíží pomocí stravování má určité omezené možnosti. Harmonizace pomocí stravy může vyžadovat delší čas (řádově několik měsíců) a znamená změnu životního stylu.

Jedná se například o potíže, které mají psychosomatické příčiny. Na ty se zaměřuje regresní terapie. Tato metoda může dobu vyřešení potíží velmi účinně zkrátit.

Nabízené služby

 1. poradenství pro výživu
  1. jednorázové konzultace
  2. měření na bioimpedančním přístroji Tanita
  3. diagnostika podle metod tradiční čínské medicíny
  4. dlouhodobá spolupráce – 3, 6, 9 měsíců
  5. individuální spolupráce, ceník pro tuto spolupráci bude vytvořen až na základě společné domluvy o očekávaných poskytovaných službách
 2. přednášky týkající se stravování
  1. témata poskytovaných přednášek budou domluvena individuálně
  2. přednášky je možné pořádat i pro malou skupinu osob (již od 3 osob)
  3. poskytuji přednášky i společnostem pro své zaměstnance (cena je pak domluvena individuálně dle rozsahu a délky přednášky, příp. dalších podmínek)
 3. hlubinná regresní terapie
 4. prodej produktů společnosti Fin club plus, a.s.

Resonanční přístroj Quantum

Původně jsem plánovala poskytovat i měření na resonančním přístroji Quantum. Přístroj jsem si pořídila a začala testovat.

Dvě měření ihned po sobě na stejné osobě byla více – méně shodná. Objevily se sice rozdíly, ale byly v řádu několika procent a s tím by se dalo pracovat. Pak jsem provedla měření na 2 různých ntb. Měření následovala ihned po sobě – rozdíl v čase měření byl méně než 5 min. Oba ntb byly na shodném místě a i přístroj byl na shodném místě. Samozřejmě jsem proměřovala stejnou osobu. Bohužel, výsledky se často velmi rozcházely. Mnohdy o více než 100%, některé i 300 – 600%. Vyzkoušela jsem takto 3 přístroje fungující na shodném principu. Rozdíly ve výsledcích byly velmi obdobné. Po této zkušenosti jsem se rozhodla tuto službu neposkytovat a přístroj jsem reklamovala.

Znám více osob, které tento přístroj používají a jsou s jeho fungováním spokojeny. Proto jsem si ho pořizovala. Při pozdější komunikaci s nimi, jsem zjistila, že netestovali přístroj na 2 ntb jako já. Je tedy otázka, zda jejich přístroje fungují správně, nebo jaké výsledky vlastně poskytují.

Doporučuji tedy opatrnost, než se necháte u někoho jakýmkoliv způsobem proměřit a uvěříte bezezbytku výsledkům. Je dobré si vše prověřovat i jinými způsoby a hlavně používat zdravý selský rozum – ten pomáhá nejvíce.

Výživové doplňky společnosti Fin club plus, a.s.

Já osobně nejsem příznivcem užívání výživových doplňků a já sama je nepoužívám. Chápu ale, že jsou lidé, kteří chtějí nebo potřebují rychlejší řešení jejich potíží, než harmonizací pochodů v organismu pomocí úpravy stravování.

Ke spolupráci jsem si vybrala společnost FINCLUB plus, a.s. Tato společnost využívá pro své produkty pouze suroviny vypěstované v přísně ekologicky čistém prostředí, jsou sbírány ručně a zpracovávány pouze dřevěnými nástroji. Kvalita jejich produktů patří k nejvyšším v Čechách prodávaným.

Zde je odkaz na stránky společnosti:

http://www.finclub.cz/?refId=5U7bYg5rcx