left-part-of-header
right-part-of-header

Empatie a pochopení

Kdo jsem

Asi 20 let jsem pracovala v účetnictví a daních. Posledních 5 let tohoto období už s velkým přemáháním a přemýšlela jsem, jakým směrem se zaměřit dál.

Poradenství pro výživu

Již řadu let jsem se zabývala vlivem stravování na zdraví člověka, proto jsem si zvolila poradenství pro výživu. Zajímal mne i přístup tradiční čínské medicíny, protože čínské pojetí vlivu výživy na člověka je mnohem širší než západní. Vystudovala jsem příslušný rekvalifikační kurz, ve kterém jsem měla možnost se blíže seznámit se základy obou směrů.

Problematika stravování je velmi rozsáhlá. proto jsem absolvovala kurz další, komplexnější, s několikanásobně větším počtem výukových hodin, hlubším studiem a ukázkou mnoha vazeb výživy, životního stylu, myšlení, vnímání světa a zdravím.

V březnu 2016 jsem si otevřela firmu Empatie a pochopení. Můj záměr byl léčit stravou. Můj přístup byl velmi individuální a propracovaný i s ohledem na aktuální zdravotní stav klientů. Bohužel, klienti neměli takovou sebekázeň a mne přírava (díky mému přístupu) stála příliš času, aby ho klienti dokázali ocenit. Podnikání jsem po 3 letech ukončila.

Tradiční čínská medicína (TČM)

Studovat jsem nepřestala. Na konci roku 2016 jsem se zúčastnila 2 měsíční studijní stáže tradiční čínské medicíny na pekingské universitě tradiční čínské medicíny v Číně. Tato univerzita je nejstarší a nejprestižnější univerzita TČM v Číně a zároveň ve světě. Projekt byl hrazený čínskou vládou a jsem nesmírně vděčná za příležitost se stáže zúčastnit. Látku nám vykládali nejzkušenější lékaři TČM v zemi. Uváděli mnoho příkladů z praxe a mnoho věcí jsme si mohli sami vyzkoušet. Posledních 14 dní jsme strávili v nemocnici TČM, kde jsme pozorovali práci lékařů a měli jsme možnost s nimi cokoliv konzultovat. Některé techniky jsme, v případě zájmu, směli praktikovat na pacientech.

Léčivé byliny

Léčení stravou a přírodními prostředky jsem neopustila. Našla jsem 1,5 letý kurz o Léčivých bylinách, který je veden na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v rámci celoživotního vzdělávání. Absolvovala jsem ho v letech 2018 – 2019.

Tuina masáže

Nejen stravou živ je člověk. Pomáhat tělu lze mnoha způsoby. Splnila jsem si sen a naučila se čínské energetické masáže Tuina. Tyto masáže jsou jedním z oborů tradiční čínské medicíny a v Číně skutečně slouží k léčení. 0,5 roční kurz jsem ukončila v únoru r. 2020.

Klasické masáže

Masáže mne zaujaly natolik, že jsem se rozhodla získat rekvalifikaci v tomto oboru a moci s nimi pomáhat oficiálně a tedy i více lidem. Doplnila jsem si znalosti anatomie a spoustu souvislostí o fungování těla. Je to fascinující svět.Mimo výše uvedenou hlavní linii mého života se v průběhu let věnuji dalším činnostem.

Hlubinná regresní terapie

Regresní terapií se zabývám od roku 2009. Ten rok na jaře jsem absolvovala 1. sezení jako klient. Zaujala mne natolik, že jsem se přihlásila na kurz základů a pak i pokračování. Začala jsem spolupracovat s jinými regresními terapeuty. Zjistila jsem, že principy regresní terapie je možné využít na neuvěřitelné množství věci, situací a problémů, ne jen pro „zbavení se“ fyzických potíží.

Od té doby jsem si zopakovala kurzy ještě mnohokrát a vždy se dozvěděla něco nového. Každý kurz, i když je plán výuky shodný, je totiž jiný a neopakovatelný. Od práce s osobami, které prošly kurzem, je už pak jen krůček k práci s ostatními. A pocit klienta i auditora po úspěšné regresní terapii je naprosto úžasný a motivující k další práci, i na sobě.

Intuitivní kresba

Intuitivní kreslení mne provází přibližně od roku 2010. Tehdy jsem se zúčastnila kurzu a za nedlouho dalšího v tomto oboru. Postupně jsem objevila neuvěřitelné možnosti této metody. Na svých stránkách mám několik obrázků vystavených. Z důvodu zachování soukromí diagnostické a další „pracovní“ kresby nezveřejňuji. Uvádím na nich jména osob, pro které jsem je vytvářela.

Pergamáno

Tvorba metodou pergamáno je vlastně můj koníček. Objevila jsem ho přibližně v roce 2016. Jedná se o velmi pečlivou a detailní činnost. Dobře se při ní relaxuje. :-)

Život mne vede dál k dalším velice zajímavým informacím a činnostem. Těším se na další studium a realizaci nesmírně krásných a užitečných projektů.

Na začátek