left-part-of-header
right-part-of-header

Empatie a pochopení

Co je možné hlubinnou regresní terapií řešit?

Co lze řešit

Touto metodou je prakticky možné řešit téměř všechny potíže, které mají psychosomatické příčiny. Jedná se často o:

  • různé fobie (z uzavřených prostor, vody, hloubek, živočichů,…)
  • smutek, apatie, lítostivost, nedostatek sebevědomí, různé závislosti
  • alergie, ekzémy, astma, migrény, bolesti hlavy, bolesti různých částí těla
  • problémy s dýcháním, poúrazové stavy
  • ztráty blízkých osob, zvířat, věcí, pracovního postavení, vztahové problémy apod.

Možností použití je opravdu hodně, často mnohem více, než si dokážeme uvědomit.

Co nelze řešit

I regresní terapie má své určité hranice. Není možné s ní řešit situace, kdy již došlo k fyzickému poškození části těla nebo orgánu. Pokud například chcete řešit potíže se sluchem, ale již došlo k odumření části buněk, které jsou pro fungování sluchu nezbytné, pomocí této terapie sluch není možné zlepšit. Je ale možné stav stabilizovat tak, aby k dalšímu vymírání těchto buněk již nedocházelo.