left-part-of-header
right-part-of-header

Empatie a pochopení

Intuitivní kresba

Intuitivně kreslit umí každý

Takové bezmyšlenkovité čmárání během telefonování je toho příkladem. I to již může mít vypovídací hodnotu.

Kreslení se záměrem

Pokud chceme dát obrázku nějaký záměr, poslání, požadujeme konkrétní informaci nebo si přejeme určitý jeho vliv, pracujeme jinak. Vypustíme veškeré myšlenky. Zůstáváme pozorní, ukotvení ve svém středu, stabilní a zároveň uvolnění. Jsme v pravém slova smyslu sami sebou. Jsme v sobě. Ztrácí se pojem prostoru i času. Nelpíme na výsledku, důvěřujeme sobě i procesu. Pouze to pozorujeme, nehodnotíme. Jsme v naprostém vnitřním klidu. V tomto stavu přichází inspirace, symboly, odpovědi, pokyny. Je to vlastně kresba během meditace.

Co je správně

Intuitivní kresba se nedá zkazit. Ať už vytvoříme jakoukoliv čáru nebo objekt v jakékoliv barvě, je to správně. A to i když nám něco nakreslíme jinak, než jsme si představovali – ale ve správném rozpoložení žádné plány ani představy nejsou.

Symboly v kresbě

Vůbec nezáleží na tom, je-li obrázek pohledný nebo čmáranice. Jedná se o informace v něm vyjevené. Každý kreslí v jiných symbolech. Jejich významy se mohou měnit u každého obrázku a to dokonce i u stejného autora. Nelze vykládat stejný tvar ve více obrázcích stejně. Každému je poskytnuta informace v takové podobě, která je mu v daném okamžiku nejblíže.

Vnitřní nastavení

Veškerá omezení při kresbě vycházejí jen z naší hlavy. Stačí se jen uvést do klidu uvnitř sebe a mít jasný záměr – vyslaný buď před začátkem kresby nebo i držený během kreslení. Víc není potřeba. Na procesu ani výsledku nejsme zainteresovaní, nezáleží nám na něm. Víme, že vše, co vznikne je správně. Není nutné nic hodnotit a proto se tím během kreslení nezabýváme.

Intuitivní kresba má mnoho použití, např:

  • Diagnostika zdraví a zdravotních potíží
  • Diagnostika zdraví a zdravotních potíží
  • Zobrazení vztahů (mezi 2 i více lidmi, mezi lidmi i zvířaty)
  • Popis naší momentální situace
  • Odhalení příčin našich potíží
  • Harmonizační nebo s jiným účinkem tvořené kresby
  • Uvolnění negativních myšlenek či emocí
  • Podpora splnění určitého záměru (vždy s pokorou a v souladu s Božím plánem)
  • Zobrazení geopatogenních zón
  • Měření či porovnávání účinnosti/vlivu čehokoliv na cokoliv

Na začátek