left-part-of-header
right-part-of-header

Empatie a pochopení

Tui Na

Tui Na masáže jsou jedním z odvětví tradiční čínské medicíny. Je nejmladší technikou, ale i tak její počátky byly již před 2.000 lety. Vychází z filosofie a principů tradiční čínské medicíny. Pracuje s meridiány, akupunkturními body, prouděním Qi a krve.

V Číně se Tui Na skutečně využívá na léčení. S její pomocí je možné ovlivnit tok energie Qi, hlubšími technikami i svaly, šlachy, klouby, dokonce i činnost orgánů. Čínští lékaři s ní dosahují velkých úspěchů. Používají jednak různé manipulační techniky (technickou stránku metody) a jednak svoji vlastní Qi pomocí záměru, který do léčení vloží (energetickou stránku metody). Před započetím samotné masáže je důležitá diagnostika. Teprve na jejím základě je možné zvolit správné techniky pro konkrétní osobu.

Vzhledem k tomu, že z pohledu léčení je Tui Na jemná technika, je potřeba ji praktikovat několikrát v týdnu, než nemoc / zdravotní potíže odezní. Proto se často kombinuje s akupunkturou, baňkováním nebo moxou. Používá se i jako doplňková technika k užívání bylin.

V českých podmínkách se většinou využívá jako harmonizační a relaxační masáž. Její zvláštností oproti ostatním masážím je skutečnost, že se provádí přes tenkou látku. Může jí být např. lehké oblečení.

Na www.tuina-most.cz jsem našla větu, která tuto masážní techniku velmi dobře vystihuje:

Přenes se do svého dotyku tak, aby se tam zhmotnilo celé tvé tělo, tvoje srdce, celá tvoje duše.